Logo

De agressietrainers

Wij zijn experts in agressiehantering. Wij verzorgen al meer dan 15 jaar incompany trainingen gericht op het effectief en professioneel omgaan met grensoverschrijdend en agressief gedrag van anderen. Dit doen we vanuit een heldere visie, een gefaseerde aanpak en ons unieke 3B-model. Uitgangspunt in onze trainingen is: Emotie mag, agressie niet!

Onze agressietrainers zijn gedreven professionals met een hbo- of academische opleiding en jarenlange ervaring. Onze trainers hebben ieder hun eigen aandachtsgebied zoals de overheid, zorg en welzijn, het onderwijs en het bedrijfsleven.

Grensoverschrijdend en agressief gedrag heeft een grote impact op het slachtoffer en de collega’s. Het kan leiden tot verminderd werkplezier, verzuim en uitval. Het is onze missie psychosociale arbeidsbelasting helpen te voorkomen en bij te dragen aan de veiligheid en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Drs. Rob Pustjens
Directeur De agressietrainers

Visie

Grensoverschrijdend en agressief gedrag kan leiden tot verminderd werkplezier, verzuim en uitval en is onacceptabel. Om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van medewerkers blijvend te vergroten is een integrale aanpak nodig met aandacht voor beleid, faciliteiten en de competenties van de medewerkers.
Beleid

✓ Agressieprotocol
✓ Huisregels
✓ Opvang en nazorg
✓ Aangifteprocedure

Faciliteiten

✓ Veilige werkomgeving
✓ Alarmknoppen
✓ Beveiliging

Competenties

✓ Klantgericht communiceren
✓ Omgaan met agressie
✓ Veilig op huisbezoek

Gefaseerde aanpak

Wij stemmen de training af op de wensen en de praktijk van de deelnemers.
Daarvoor doorlopen we drie fases:

Fase 1: Oriëntatiefase

✓ Bestuderen van het beleid (agressieprotocollen, gedragsregels).
✓ Intakegesprekken met leidinggevende(n) én deelnemers.
✓ Analyse van de faciliteiten (werkomgeving, instrumenten).

Fase 2: Uitvoeringsfase

✓ Leren door te doen en te ervaren.
✓ Confronterend, respectvol en veilig.
✓ Volgens ons 3B-model: Bewustwording, Beheersing, Beïnvloeding.

Fase 3: Borgingsfase

✓ Evaluatie door de deelnemers.
✓ Reminder met concrete tips.
✓ Concrete adviezen om de veiligheid blijvend te vergroten.

Het 3B-model

In onze trainingen maken we je eerst Bewust van de verschillende vormen van agressie en van de gemeenschappelijke norm. Daarna laten we je ervaren wat spanning met je doet en leren we je jezelf te Beheersen wanneer je onder spanning staat, want pas wanneer je ‘in control’ bent van jezelf, kun je het gedrag van de ander beïnvloeden. Het Beïnvloeden van het grensoverschrijdende of agressieve gedrag van de ander leren we je aan de hand van oefeningen en rollenspellen gebaseerd op herkenbare voorbeelden uit je eigen praktijk. Uitgangspunt daarbij is: Emotie mag, agressie niet!
STAP 1 Bewustwording
STAP 2 Beheersing
STAP 3 Beïnvloeding
Omgaan met jezelf
Omgaan met de ander
Offerte of meer informatie?