Logo

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Psychosociale arbeidsbelasting is de meest voorkomende beroepsziekte in Nederland en veroorzaakt een derde van het ziekteverzuim. Onder PSA vallen alle factoren die op het werk stress kunnen veroorzaken. De Arbowet hanteert de volgende definitie van PSA: “de factoren direct of indirect onderscheid, met inbegrip van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk, in de arbeidssituatie die stress teweegbrengen”.
Offerte of meer informatie?