Logo

Omgaan met verward gedrag

Regelmatig wordt er in de media bericht over verwarde personen die overlast veroorzaken. Ook kunnen ze een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving. In het contact met verwarde personen is het belangrijk de oorzaak van het verwarde gedrag te herkennen. Vaak is er sprake van een psychische stoornis, verslavingsproblematiek of dementie, etc. Het herkennen van de achterliggende oorzaak van het verwarde gedrag is cruciaal in het aanspreken van verwarde personen. In deze training leert u verward gedrag te herkennen en contact te maken en te houden met verwarde personen.

Resultaat

 • U kunt verward gedrag herkennen en beter begrijpen
 • U heeft inzicht in de meest voorkomende psychiatrische ziektebeelden
 • Uw kunt op een effectieve wijze contact maken en houden met verwarde personen.
 • U weet waar de hulpvraag past in het professionele netwerk.

Doelgroep

Medewerkers die in contact kunnen komen met verwarde personen zoals zorgprofessionals, Wmo consulenten, receptiemedewerkers, mensen die huisbezoeken afleggen, etc.

Programma

Het programma is gebaseerd op ons 3B-model en ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Bewustwording

 •  Wat is verward gedrag?
 •  Oorzaken van verward gedrag?
 •  De meest voorkomende psychiatrische stoornissen herkennen
 •  Communicatiemogelijkheden bij verwarde personen inschatten
 •  Praktische handvaten om te communiceren met verwarde personen
 •  Do’s en don’ts in het contact met verwarde mensen


Beheersing

 •  Spanningsherkenning
  • Wat doet spanning mentaal met mij?
  • Wat doet spanning fysiek met mij?
 •  Spanningscontrole/stresshantering


Beïnvloeding

Met een professionele trainingsacteur oefenen in het:

 •  Vormen van verward gedrag herkennen
 •  Contact maken en houden met verwarde personen
 •  De-escalerend optreden bij dreigende agressie

Aanvullende Modules

 • Veilig huisbezoek
 •  Fysieke weerbaarheid (wettelijke kaders en afweer- en bevrijdingstechnieken)
 •  Eerste opvang en nazorg verlenen voor leidinggevenden
 •  Herhaal-/opfristrainingen

Aanpak

Om maatwerk te leveren vindt er voorafgaand aan de training een intakegesprek plaats met de leidinggevende. Dit geeft ons inzicht in de dagelijkse praktijk van de deelnemers en in actuele cases in relatie tot contact met verwarde personen. De training is gebaseerd op de principes van ervaringsleren. Aan de hand van ons 3B-model maken wij je eerst bewust van de meest voorkomende oorzaken en vormen van verward gedrag. Daarna laten we je ervaren wat spanning met je doet wanneer je met verwarde personen wordt geconfronteerd en leren we je jezelf te beheersen wanneer je onder spanning staat. Tot slot leren we je verward gedrag te herkennen, contact te maken en te houden met verwarde personen en hoe het gedrag van verwarde personen te beïnvloeden. Dit doen we aan de hand praktijkgerichte rollenspellen met professionele trainingsacteurs. De training wordt afgesloten met een evaluatie en een terugkoppeling naar de opdrachtgever.

Accreditaties

Groepsgrootte: Max. 12 deelnemers
Duur: 1 dag
Prijs: Op basis van offerte.
Offerte of meer informatie?