Logo

Veilig op huisbezoek

Medewerkers die huisbezoeken afleggen worden regelmatig geconfronteerd met grensoverschrijdend en agressief gedrag van cliënten, bewoners of derden.  Of het nu komt omdat men later is dan afgesproken, omdat klanten niet tevreden zijn over de zorg of de dienstverlening of omdat klanten onder invloed zijn, agressie heeft een enorme impact en is onacceptabel. In deze training leren wij u hoe de risico’s op incidenten te beperken, hoe escalatie van emoties te voorkomen en hoe effectief en professioneel om te gaan met grensoverschrijdend en agressief gedrag tijdens huisbezoeken. Uitgangspunt daarbij is: Emotie mag, agressie niet!

Resultaat

 • U heeft inzicht in uw eigen houding en gedrag en het effect daarvan op anderen.
 • U weet wat spanning met u doet en kunt ‘in control’ blijven van uzelf onder spanning.
 • U kunt de verschillende vormen van agressief gedrag vroegtijdig herkennen.
 • U kunt escalatie van emotie naar agressie voorkomen.
 • U kunt effectief en professioneel omgaan met de verschillende vormen van agressie.
 • U bent weerbaarder en ‘staat u steviger in uw schoenen’.

Doelgroep

Iedereen die regelmatig huisbezoeken aflegt zoals thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen, Wmo consulenten, huisartsen, service- en onderhoudsmedewerkers, pakketbezorgers, etc.

Programma

Het programma is gebaseerd op ons 3B-model en ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Bewustwording

 • Emotie versus agressie
 • Oorzaken en uitingen van agressie
 • De verschillende vormen van agressie vroegtijdig herkennen
 • De persoonlijke versus de gemeenschappelijke grens
 • Effectief communiceren om agressie te voorkomen
 • Effectief en professioneel omgaan met de verschillende vormen van agressie
 • Wat te doen vóór, tijdens en na het huisbezoek
  • Het huisbezoek voorbereiden
  • Risico’s inschatten
  • Het juridisch kader, wat mag je wel en wat niet.
  • Praktische tips als: Zorg dat je bereikbaar bent. Laat de ander voorgaan. Neem plaats bij de deur. Hou je spullen (telefoon autosleutel binnen handbereik. Etc.
 • Het belang van melden van agressie


Beheersing

 • Spanningsherkenning
  • Wat doet spanning mentaal met mij?
  • Wat doet spanning fysiek met mij?
 • Spanningscontrole/stresshantering


Beïnvloeding

Met een professionele trainingsacteur oefenen in het:

 • Herkennen van de verschillende vormen van agressie.
 • De-escaleren bij oplopende emoties.
 • Stellen van grenzen aan grensoverschrijdend gedrag.
 • Effectief omgaan met de verschillende vormen van agressie

Aanvullende Modules

De training kan worden uitgebreid met de module Fysieke weerbaarheid. Daarbij komen aanbod:

 • Het juridisch kader, wat mag je wel en wat mag je niet?
 • Omgevingsbewustzijn
 • Afweertechnieken inzetten tegen schoppen en slaan
 • Bevrijdingstechnieken inzetten

Aanpak

Om de training af te stemmen op praktijk van de deelnemers bestuderen we eerst jullie agressieprotocol. Daarna vindt er een intakegesprek plaats met de leidinggevende. Dit geeft ons inzicht in de dagelijkse praktijk in relatie tot agressie en in actuele cases. De training is gebaseerd op de principes van ervaringsleren. Aan de hand van ons 3B-model maken wij je eerst bewust van de verschillende vormen van agressie en van de gemeenschappelijke grens. Daarna laten we je ervaren wat spanning met je doet en leren we je jezelf te beheersen wanneer je onder spanning staat. Tot slot leren we je hoe escalatie van emotie naar agressie te voorkomen en hoe het agressieve gedrag van de ander te beïnvloeden aan de hand praktijkgerichte rollenspellen met professionele trainingsacteurs. De training wordt afgesloten met een evaluatie en een terugkoppeling naar de opdrachtgever

Accreditaties

Onze trainingen zijn geaccrediteerd door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CKRBO), de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en het Registerplein voor sociaal professionals.

Groepsgrootte: 5 tot 12 deelnemers
Duur: 1 dag
Prijs: Op basis van offerte.
Offerte of meer informatie?