Logo

Agressievormen

We onderscheiden de volgende drie vormen van agressief gedrag:

Frustratieagressie.
Dit is een emotionele uitbarsting als gevolg van (een opeenstapeling) van negatieve ervaringen en frustraties, bijvoorbeeld wanneer iemand zich niet gehoord of geholpen voelt.

Instrumentele agressie.
Hierbij zet de dader agressie bewust in als instrument om een doel te bereiken, bijvoorbeeld om een boete te ontlopen of om sneller geholpen te worden.

Willekeurige of psychopathologische agressie.
Dit is agressie invloed van onder andere alcohol, drugs, medicijnen en/of psychiatrische stoornissen waardoor de controle over het eigen gedrag verdwijnt

Uitingen van grensoverschrijdend en agressief gedrag zijn niet alleen schelden, schreeuwen, schoppen, slaan en spuwen, maar ook bedreigen, intimideren, kleineren, manipuleren en discrimineren.

Offerte of meer informatie?