Logo

Privacy statement

De agressietrainers is een trainingsbureau gespecialiseerd in agressiehantering. De agressietrainers verzorgen uitsluitend incompany trainingen in opdracht van organisaties, bedrijven en instellingen. Ten behoeve van de activiteiten van De agressietrainers worden privacygevoelige gegevens geregistreerd. De agressietrainers behandelt deze gegevens in overeenstemming met het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en na 25 mei 2018 het bepaalde in de Avg / GDPR. In dit Privacy Statement lichten wij toe waarom wij bepaalde informatie verzamelen en hoe we jouw privacy beschermen. De agressietrainers is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en handelt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Welke gegevens worden verwerkt?
In de volgende situatie verzamelen en bewaren wij gegevens die u aan ons verstrekt:

 • Bij aanvraag van een brochure
 • Bij aanvraag van een offerte
 • Bij aanmelding voor de nieuwsbrief
 • Bij deelname aan een training
 • Bij het plaatsen van een recommandation op LinkedIn


De gegevens die wij verzamelen van een aanvrager van een brochure of offerte zijn de naam, de functie, de naam van de werkgever in opdracht waarvan de informatie of de offerte wordt aangevraagd en de ontvangen contactgegevens van de klant zijnde het e-mailadres en/of het telefoonnummer.
Van de deelnemers aan de trainingen verzamelen we de naam, de functie in combinatie met de naam van de training, de naam van de opdrachtgever en de uitvoeringsdata van de training. 

2. Voor welk doeleinde worden je gegevens verwerkt?
In het algemeen verwerkt De agressietrainers verwerkt uw gegevens voor:

 • Het sturen van gevraagde informatie.
 • Het sturen van een offerte.
 • Het opvolgen van het offertetraject.
 • Het opstellen van lijsten voor deelnemersregistratie op verzoek van de opdrachtgever, bijvoorbeeld ten behoeve van subsidieaanvragen.
 • Het toesturen van lesmateriaal.
 • Het maken van bewijzen van deelname op naam.


3. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Na een informatie- of offerteaanvraag worden de persoonsgegevens niet automatisch verwijderd. De gegevens van de deelnemers worden bewaard om voor eventuele opfristrainingen te kunnen bepalen wie wanneer voor het laatst een specifieke training heeft gevolgd. U mag te allen tijde het verzoek indienen om jouw account te laten verwijderen, dit kan door een mail te sturen naar info@agressietrainers.com

4. Wie kunnen er bij mijn gegevens?
De agressietrainers verstrekt jouw gegevens niet aan derden tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. We beperken ons dan tot het doorgeven van de deelnemerslijst met je naam en functie aan de trainer. Hij krijgt geen contactgegevens. Jouw gegevens zullen niet ter beschikking worden gesteld of verkocht worden aan derden.

5. Hoe kan ik gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De agressietrainers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@agressietrainers.com. We reageren uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek. U kunt ook bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van De agressietrainers via e-mail, telefoon, en/of post; een dergelijk verzoek kunt u sturen naar info@agressietrainers.com.

De agressietrainers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

6. Cookies
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als je een website bezoekt. Cookies maken het bezoek aan de website van 
De agressietrainers gebruiksvriendelijker. Wij maken gebruik van cookies om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Met cookies maken we onze website gebruiksvriendelijker. De cookies maken het voor ons mogelijk om het websitebezoek te analyseren en verbeteringen door te voeren waardoor we jou in de toekomst nog beter van dienst kunnen zijn. Deze cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. De onderstaande cookies worden maximaal 30 dagen bewaard en zorgen ervoor dat wij aan de hand van anonieme statistieken onze website kunnen verbeteren met behulp van Google Analytics.

7. Wijziging van dit Privacy Statement
De agressietrainers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. De actuele versie is altijd via deze pagina beschikbaar. Wij raden u aan dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat u altijd weet hoe De agressietrainers persoonsgegevens verwerkt. Dit Privacy Statement is op 20 mei 2018 voor het laatst gewijzigd.

Offerte of meer informatie?