Logo

Omgaan met ongewenst en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Op uw werk kunt u geconfronteerd worden met ongewenst en grensoverschrijdend gedrag van collega’s en leidinggevenden. Grensoverschrijdend gedrag is soms heel expliciet zoals een seksueel getinte opmerking of een ongepaste aanraking en soms heel subtiel zoals het genegeerd worden door collega’s. Grensoverschrijdend gedrag heeft een grote impact op het slachtoffer is onacceptabel. In deze training gaan we samen de grens verkennen welk gedrag acceptabel is en welk gedrag ongewenst en grensoverschrijdend is. Daarna leren wij u hoe effectief en professioneel grenzen te stellen aan grensoverschrijdend gedrag richting collega’s en leidinggevenden.

Resultaat

 • U bent zich bewust van de gemeenschappelijke norm welk gedrag acceptabel is en welk niet.
 • U kunt ongewenst en grensoverschrijdend gedrag herkennen.
 • U bent zich bewust van uw eigen handelen en van de mogelijke impact van ongewenst gedrag.
 • U kunt duidelijk en respectvol grenzen stellen aan ongewenst en grensoverschrijdend gedrag.

Doelgroep

Iedereen met collega’s en leidinggevenden.

Programma

Het programma is gebaseerd op ons 3B-model en ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Bewustwording

 • In gesprek met elkaar over de gemeenschappelijke norm:
  • Wat is een veilige werkomgeving?
  • Wat is een prettige/en gewenste manier om met elkaar om te gaan?
  • Welke omgangsvormen zijn ongewenst?
  • Ervaringen delen over gewenst en ongewenst gedrag
 • De impact van ongewenst gedrag
 • Direct grenzen stellen en niet afwachten of ‘lopen laten’?
 • Zelfreflectie en bewustzijn van eigen gedrag en het effect daarvan op anderen
 • Feedback geven en ontvangen
 • Interne procedures en functies voor het melden ongewenst gedrag.


Beheersing

 • Spanningsherkenning
  • Wat doet spanning mentaal met mij?
  • Wat doet spanning fysiek met mij?
 • Spanningscontrole/stresshantering


Beïnvloeding

Met een professionele trainingsacteur oefenen in het:

 • Duidelijk en respectvol aangeven van grenzen bij ongewenst en grensoverschrijdend gedrag.
 • Aanspreken van collega’s bij het toelaten van ongewenst gedrag
 • Het melden van ongewenst gedrag.

Aanvullende Modules

De training kan worden uitgebreid met de modules:

 • Eerste opvang en nazorg voor leidinggevenden
 • Herhaal-/opfristrainingen

Aanpak

Om maatwerk te leveren bestuderen we voorafgaand aan de training jullie gedragsprotocol en vinden er intakegesprekken plaats met de opdrachtgever, leidinggevenden en medewerkers. Dit geeft ons inzicht in de dagelijkse praktijk in relatie tot ongewenst en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. De training is gebaseerd op de principes van ervaringsleren. Aan de hand van ons 3B-model maken wij u eerst bewust van de gemeenschappelijke norm: Welk gedrag is acceptabel en welk gedrag is ongewenst/onacceptabel. Daarna laten we u de spanning ervaren die ongewenst gedrag bij je oproept en leren we u uzelf te beheersen wanneer u onder spanning staat. Tot slot leren we u het gedrag van de ander te beïnvloeden en grenzen te stellen aan de hand praktijkgerichte rollenspellen met een professionele trainingsacteur. De training wordt afgesloten met een evaluatie en een terugkoppeling naar de opdrachtgever.

Accreditaties

Groepsgrootte: De groepsgrootte is 5 tot 12 deelnemers.
Duur: De training duurt 1 dag (2 dagdelen van 3 uur).
Prijs: Op basis van offerte.
Offerte of meer informatie?