Logo

Fysieke agressie

Fysieke agressie is gedrag dat bedoeld is om een andere persoon fysiek pijn te doen of te verwonden. Het kan variëren van slagen, schoppen, bijten, duwen, tot ernstigere vormen zoals het gebruik van wapens. Fysieke agressie is een ernstige vorm van geweld en kan leiden tot ernstige fysieke en psychologische schade. Er zijn 2 soorten fysieke agressie. Directe agressie, waarbij de dader de intentie heeft om de ontvanger direct fysiek pijn te doen, zoals slaan of schoppen. Indirecte agressie, waarbij de dader de intentie heeft om de ontvanger indirect pijn te doen, bijvoorbeeld door het vernielen van eigendommen. Uitingen van fysieke agressie zijn niet alleen schoppen, slaan, spugen en wurgen, maar ook het gooien met hete koffie of het vernielen van spullen.
Offerte of meer informatie?